Nordliks historie

(liste opdateret 16.11.2016 af Claus k Madsen)
Koordinatorer for Nordliks

 1. 1992-1994 (10.02.92-13.03.94): Jens Cramer, Århus
 2. 1994-1995 (13.03.94-13.01.96): Pirkko Lilius, Helsingfors
 3. 1996-1997 (14.01.96-10.01.98): Svein Lie, Oslo
 4. 1998-2001 (11.01.98-31.12.01): Torvald Wictorsson, Umeå
 5. 2002-2003 (01.01.02-22.11.03): Anne-Marie Mai, Kolding (de jure) - Per Krogh Jansen (de facto)
 6. 2003-2004 (22.11.03-20.11.04): Per Krogh Hansen, Kolding
 7. 2005-2006 (21.11.04-31.12.06): Kirsten Berg, Åbo
 8. 2007-2008 (01.01.07-31.12.08): Gudlaug Nedrelid, Agder (vikar 01.08.07-31.12.07) Jan Kristian Hognestad
 9. 2009-2011 (01.01.09-31.12.11): Olle Josephson, Stockholm
 10. 2012-2015 (01.01.12-31.12.15): Nina Møller Andersen
 11. 2015- (01.01.12-): Kim Sandvad West, Vasa

Årsmøter

 1. 1992: Göteborg (10.-12.02.) (stiftelsesmöte) (Referat)
 2. 1993: Helsingfors (09.-10.02.) (Referat)
 3. 1994: Oslo (12.-13.03.) (sammen m/ Nordkurs)
 4. 1995: Stockholm (21.01.) (Referat)
 5. 1996: Roskilde (13.-14.01.) (Referat)
 6. 1997: Åbo (11.01.) (Referat)
 7. 1998: Bergen (10.01.) (Referat)
 8. 1999: Uppsala (16.01.) (Referat)
 9. 2000: København (15.01.) (Referat)
 10. 2001: Helsingfors (13.01.) (Referat)
 11. 2001: Reykjavik (01.12.) (Referat)
 12. 2002: Trondheim (30.11.) (Referat)
 13. 2003: Kiruna (22.11.) (Referat)
 14. 2004: Kolding (19.-20.11.) (Referat)
 15. 2005: Torshavn (18.-19.11.) (Referat)
 16. 2006: Jyväskylä (17.-18.11.) (Referat + tillæg)
 17. 2007: Stockholm (16.-17.11) (Referat)
 18. 2008: Tromsø (21.-23.11) (Referat)
 19. 2009: Sandbjerg (21.11) (Referat)
 20. 2010: Uleåborg (13.11) (Referat)
 21. 2011: Göteborg (18.-19.11) (Referat)
 22. 2012: Kristiansand (15.-16.11) (Referat)
 23. 2013: Odense (15.-16.11) (Referat)
 24. 2014: Vasa (20.-21.11) (Referat)
 25. 2015: Torshavn (19.-21.11)(Referat)
 26. 2016: Uppsala (17.-18.11)(Referat)
  (I tillegg holdt de nasjonale koordinatorene - så lenge slike fantes - flg. møter:
 1. 1992: Sandbjerg (Sønderjylland) (13.9.)
 2. 1993: Molde (5.9.)
 3. 1994: Stockholm (9.9.) )


Nordliks