Referat

fra årsmøtet i Nordliks,

Universitetet i Bergen 10.1.98

Til stede

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Rapportering om

a. Lærer- og studentmobilitet

b. Baltikum-stipend

c. Intensivkurser

3. Søknader i 1998

4. Rutiner i forbindelse med søknader, fordeling og utbetaling av stipend

a. Søknader: Rutiner, skjemaer m.m.

b. Fordeling av stipend

c. Lærerstipend: Fordeling, kvalifikasjoner, regler for oppholdet

5. Faglige krav under oppholdet: Lærere, studenter

6. Informasjon: NORDLIKS-håndboka, WWW-sider

7. Samarbeid

a. Med andre nettverk og programmer

c. Andre former for samarbeid

8. Neste nettverksmøte

9. Valg av ny koordinator
 
Svein Lie
referent/koordinator emeritus