Info - Nordliks - kontaktpersoner

(Dette er information til de lokale kontaktpersoner for Nordliks, opdateret 15.02.2013 af Claus Madsen)internethistorie

Nordliks fikk sin første hjemmeside på internett 11. mai 1996, da Svein Lie, som da var blitt koordinator,
la ut på web Nordliks-brosjyren, som ble trykt i to utgaver (1994 og 1996).
Hjemmeside og nettsted var fram til 2005 på http://www.hf.uio.no/inl/nl/, dvs. på et underområde under Universitetet i Oslo.

Fra 1. juli 2005 fikk Nordliks et eget nettsted, som er uavhengig av universitetene: http://www.nordliks.net/.

Vevansvarlig

1996–2005 (11. mai 1996 – 30. november 2005): Svein Lie, Oslo (2000–2002: Kristiansand)
2005–2012 (1. desember 2005 – 31.desember 2012)): Lise Horneman-Hansen, Uppsala
2013– (1. januar 2013 – ) Claus Kruchov Madsen, Åbo